in perfekt

inkasní kancelář

Naše mise

Kvalita služeb je a musí být podložena jak vysokou odborností tak i dlouholetými zkušenostmi pracovníků ...


 ... zároveň má a musí mít na zřeteli hlavní krédo "nepoškodit v žádném případě jméno klienta, maximálně splnit jeho požadavky a být spolehlivým a důvěryhodným partnerem" .


o nás

  • Založení
    Společnost INPERFEKT s.r.o byla založena v roce 2008. Již od svého založení se zabývá specializovanými službami v oblasti řešení pohledávek ze smluvních závazkových vztahů všech produktů leasingových společností.
  • Tým

    Tým zaměstnanců společnosti je po odborné a praktické stránce na vysoké úrovni. Ve všech předmětech činností plní společnost zákonem dané podmínky spojené s komplexní správou pohledávek, na všechny potřebné činnosti má řádně vystavené a platné koncesní listiny a živnostenské listy.

  • Služby

    V rámci držených oprávnění nabízí společnost komplexní činnosti v oblastech od prověrky klienta, prověření bonity, prověření sídla podnikání, místa pobytu až po zajištění úhrady dluhu, odebrání předmětů, jejich řádné zajištění a převoz na určené místo.